Mobilitetsgaranti

Garantert på vegen!

Tar du service hos oss, så får du 12 månaders Mobilitetsgaranti med på kjøpet!

 

Mekonomen Mobilitetsgaranti* inneholder:

 • Ubegrensa antal assistansar
 • Ingen eigenandel
 • Assistanse i heile Norge og Europa, både på heimeadresse og ute på vegen
 • Gratis leigebil i inntil 3 døgn viss du er på reise, alternativt er eit døgn overnatting for førar og passasjer. Leigebil og overnatting skal utan unntak rekvirerast av Falck sin vaktsentral (66 80 55 66 evt +47 33 13 80 80 dersom du er i utlandet)
 • Taxi inntil kr 2000,- dersom vi ikkje få hjelpt deg på staden
 • Mekonomen Mobilitet følgjer bilen og du får hjelp uansett kven som kjører
 • Transport til næraste Mekonomen Bilverkstad dersom det er nødvendig
 • To timar psykologisk rådgjeving etter traumatisk eller vanskeleg hending
 • Du får hjelp ved:
  • kollisjon
  • utforkjøring
  • utelåsing
  • startproblem
  • punktering
  • tap av nøklar
  • kjørt tomt for drivstoff
  • feilfylling

Med Mekonomen Mobilitetsgaranti får du hjelp uansett tid eller stad i heile Norden i eit heilt år. Ved å ta service hos oss, vil Mobilitetsgarantien gjelde for 12 nye månader og gje deg ekstra tryggleik

 

Treng du assistanse? Ryng 66 80 55 66

Har du mobilitetsgaranti og treng assistanse i Norge ringer du til 66 80 55 66 og vel 1 for Mobilitet. Ha registreringsnummer tilgjengeleg når du rynger oss, så hjelper vi deg raskt.

Mekonomen Mobilitet gjeld ikkje for taxibilar i næring, og ikkje for biler med totalvekt over 5000 kg. Våre verkstader kan velge å ikkje tegne Mobilitetsgaranti på ein bil som ikkje opprettheld dei standardar som ellers skal vera godkjent i forhold til ein generell PKK (EU-kontroll), eller i tilfelle kor bilen har graverande tekniske feil. Mekonomen Mobilitet gjeld kun bilar som har fått utført service på eit Mekonomen Bilverkstad/MekoPartner i Norge.